Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome

Dzīvnieku aizsardzības ētikas padome (DzAĒP) ir konsultatīva institūcija, kas izglīto sabiedrību un sniedz valsts iestādēm ieteikumus dzīvnieku aizsardzības jomā. Padomes darbu regulē valdības apstiprināts nolikums.

Funkcijas:

  • izvērtēt normatīvos aktus un to projektus dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā un sniegt valsts iestādēm ieteikumus to pilnveidošanai;
  • sniegt valsts iestādēm ieteikumus dzīvnieku aizsardzībā un labturībā, norādot arī uz nepilnībām uzraudzības un kontroles nodrošināšanā minētajā jomā;
  • analizēt situāciju valstī dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā un sniegt tās novērtējumu;
  • informēt valsts iestādes un sabiedrību par pārkāpumiem dzīvnieku aizsardzībā un labturībā;
  • izglītot sabiedrību jautājumos, kas saistīti ar dzīvnieku aizsardzību un labturību;
  • sadarboties ar valsts iestādēm, nevalstiskajām organizācijām, fiziskajām un juridiskajām personām, kā arī ārvalstu iestādēm un organizācijām dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā;
  • sniegt atzinumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, tai skaitā par eksperimentiem ar dzīvniekiem.

Sastāvs līdz 26.01.2012

Padomes priekšsēdētāja:

Solvita Vība, nodibinājuma „Dzīvnieku drauga fonds”

Padomes priekšsēdētāja vietniece:

Baiba Reinika, biedrības „Latvijas veterinārārstu biedrība”

Padomes locekļi:

Guna Vītola,  Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs

Inese Bāra, juridiskais birojs “AB Grupa”

Inga Rēvelniece, biedrība „Ulubele”

Inese Gaugere, biedrība „Dzīvnieku SOS”

Leontīne Antonoviča, Rīgas Stradiņa universitāte

Līga Zvejniece, Latvijas organiskās sintēzes institūts

Vita Zalcmane, Pārtikas un veterinārais dienests

Ilze Pētersone, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultāte

Inese Zītare, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas Pārtikas un veterinārmedicīnas zinātņu nodaļa

Vizma Nikolajeva, Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāte

Sastāvs kopš 26.01.2012.

Armands Dauburs – Pārtikas un veterinārā dienesta Veterinārās uzraudzības departamenta Veterināro objektu uzraudzības daļas vadītājs
Baiba Reinika – Latvijas Veterinārārstu biedrības pārstāve
Gita Strode – Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas uzraudzības un izglītības departamenta direktores vietniece
Astrīda Kārkliņa – biedrības „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” valdes priekšsēdētāja
Ainārs Zvejnieks – biedrības „Latvijas Mednieku asociācija” izpilddirektors
Guna Vītola – Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas nacionālais zooloģiskais dārzs” Dzīvnieku kolekcijas vadītāja
Imants Jansons – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta „Sigra” vadošais pētnieks
Inese Bāra – SIA „AB Grupa” juriskonsulte
Inga Rēvelniece – biedrības „Dzīvnieku pansija „Ulubele”” valdes locekle
Kristīne Drevinska – Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes Klīniskā institūta lektore;
Laura Karnīte – Dzīvnieku aizsardzības biedrības „Dzīvnieku SOS” valdes locekle
Leontīne Antonoviča – Rīgas Stradiņa universitātes Eksperimenta dzīvnieku audzētavas vadītāja
Līga Zvejniece – Latvijas Organiskās sintēzes institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadošā pētniece
Solvita Vība – nodibinājuma „Dzīvnieku drauga fonds” valdes locekle
Vija Klučniece – Latvijas Kinoloģiskā federācijas prezidente
Zane Dzirkale – Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes Farmakoloģijas katedras pētniece.

Kontakti

Padomes sekretāre Agnese Petruseviča 29778271

Padomes priekšsēdētāja Solvita Vība 22001833

Vairāk informācijas par Padomes darbu Zemkopības ministrijas mājas lapā