Piecas brīvības
Mūsdienu dzīvnieku labturības kustība balstās uz pieciem galvenajiem pamatprincipiem jeb Piecām brīvībām, kas jānodrošina dzīvniekam:

  1. 1. Brīvība no slāpēm, izsalkuma un nepietiekama uztura, nodrošinot pastāvīgu pieeju svaigam ūdenim un barībai, kura  uztur veselību un spēku.
  2.  2. Brīvība no termāla un fiziska diskomforta, nodrošinot atbilstošu vidi, ieskaitot pajumti un ērtu atpūtas zonu.
  3.  3. Brīvība no sāpēm, ievainojumiem un slimībām, tās novēršot vai ātri diagnosticējot un ārstējot.
  4.  4. Brīvība normālas uzvedības izpausmei, nodrošinot pietiekamu telpu, atbilstošu aprīkojumu un sugasbrāļu sabiedrību.
  5.  5. Brīvība no bailēm un spriedzes, nodrošinot apstākļus un rīcību, lai izvairītos no garīgām ciešanām.

 

 

Uzzināt vairāk:

Dzīvnieku tiesības

Dzīvnieku labturība

Dzīvnieku tiesības Eiropā

Dzīvnieku tiesības Latvijā