Atceries!

Dzīvnieku aizsardzības likums nosaka, ka:

  • Cilvēces ētiskais pienākums ir nodrošināt visu sugu dzīvnieku labturību un aizsardzību, jo katrs īpatnis pats par sevi ir vērtība. Cilvēkam ir morāls pienākums cienīt jebkuru radību, izturēties pret dzīvniekiem ar iejūtīgu sapratni un tos aizsargāt. Nevienam nav atļauts bez pamatota iemesla nogalināt dzīvnieku, nodarīt tam sāpes, radīt ciešanas vai citādi kaitēt (Preambula).
  • Ir aizliegta cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem, tas ir: dzīvnieka nogalināšana, izņemot likumā noteiktos gadījumus, dzīvnieka sakropļošana, mocīšana un spīdzināšana, dzīvnieka atstāšana bez aprūpes, dzīvnieka atstāšana bezpalīdzīgā stāvoklī u.c. (4.pants).
  • Cietsirdīga izturēšanās pret dzīvnieku ir administratīvi vai krimināli sodāms nodarījums (12.pants).

Mūsu atbalstītāji

 

Ziedot.lv