DzīvniekuSOS informatīvie materiāli

  • Izmantošanas gadījumā lūdzam ievērot autortiesības!
  • Kopš materiālu sagatavošanas brīža likumdošanā var būt notikušas izmaiņas. Aktuālos normatīvos aktus skatīt sadaļā Likumi!

Dzīvnieku īpašnieku atbildība atbildība.pdf (144,2 kB)

Dzīvnieku īpašnieku pienākumi  ipasnieka_pienakumi.pdf (181,7 kB)

Atbildība par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem cietsirdiba.pdf (191,8 kB)

Kaķu labturība kakju_turesana.pdf (163,2 kB)

Suņu labturība sunu_turesana.pdf (194,6 kB)

Tests "Vai Tev vajag kaķi?" vai_tev_vajag_kaki.pdf (165,8 kB)

Tests "Vai Tev vajag suni?" vai_tev_vajag_suni.pdf (162,6 kB)

 

DzīvniekuSOS ziedojumu bukleti

Latviski latviesu_sos.jpg (464,3 kB)

Krieviski krievu_sos.jpg (472,6 kB)

Angliski anglu_sos.jpg (447,4 kB)

Ziedojumu tālrunis ziedojumu_tel_infolapa.pdf (63,1 kB)

Ziedojumu tālruņa audio (tapis sadarbībā ar SWH):

DZIVNIEKUSOS1.mp3 (1,2 MB)
DZIVNIEKUSOS2.mp3 (1,4 MB)

Pilsētas kaķu dzīve ziedot_lv_isais.pdf (107,4 kB)